Nasi specjaliści prezentują swoje spostrzeżenia i publikacje dotyczące nowych wydarzeń w branży ubezpieczeniowej.

Horizon

Krajobraz ryzyka zmienia się, a zarządzanie ryzykiem staje się jeszcze większym wyzwaniem. Dlatego prezentujemy nasz nowy magazyn “HORIZON – Risk Thought “Fast Forward”. Podstawowe zmiany systemowe oraz ich wpływ na zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w różnych sektorach – o tym chętnie informujemy.

GrECo Spotlight to magazyn dla Klientów, który ukazuje się dwa razy w roku. Nie tylko umożliwia naszym Klientom lepsze poznanie Spółki, ale także dostarcza obszernych raportów, reportaży i wywiadów dotyczących zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami.

  • Spotlight
    Ubezpieczenia na trudne czasy