Poljoprivreda je važna karika snabdevanja hrane u svakom društvu. Finansijska otpornost ovog sektora je veoma važna za buduće procesovanje i distribuciju hrane. Stoga je upravljanje rizikom u poljoprivredi od velike važnosti za čitavo društvo.

Naši klijenti u poljoprivredi su:

  • Poljoprivredni proizvođači
  • Voćnjaci i vinogradi
  • Uzgajivači stoke
  • Uzgajivači ribe
  • Proizvođači i dobavljači đubriva i hemikalija
  • Proizvođači i distributeri poljoprivrednih mašina
  • Poljoprivredni trgovci i kompanije iz oblasti logistike
  • Kompanije koje pružaju usluge poljoprivrednoj industriji
  • Prerađivači drveta

Zainteresovani za naše usluge?

Mi govorimo jezik naših klijenata.

Šta naši klijenti kažu

„Za svaku malu brigu, stručnjaci GrECo-a su dostupni i na naša pitanja odmah daju odgovor. Ogromne uštede na našim polisama osiguranja su šlag na torti.”

Matthias-Heinzel GrECo Group client

Matthias Heinze

General Manager F.G. Rákó

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211