Partner od poverenja za osiguranje

Više od 95 godina naši klijenti su bili u mogućnosti da se opuste. Oni su nam pružili poverenje u naša rešenja i usluge, znajući da su njihovi zaposleni, operativni i finansijski rizici na sigurnoj strani. Saveti i preporuke koje dajemo su kombinacija visoko specijalizovanog, nacionalnog i međunarodnog znanja, višejezičnih timova i efikasne procene rizika koja uzima u obzir lokalne zahteve. Predviđamo potrebe naših klijenata i proaktivno pružamo savete. GrECo klijenti mogu da se oslone na dugoročnu podršku sa merljivom dodatnom vrednošću.