Globalna ekspanzija kompanije nudi velike mogućnosti, ali takođe uključuje ozbiljan rizik. Sa ulazom i rastom na novim tržištima, nastaju novi izazovi u oblasti menadžmenta rizika i osiguranja. Lokalna zakonodavna situacija, ali i na primer obavezno osiguranje, porezi ili obavezno licenciranje, kao i jezička barijera ili specifični zahtevi moraju biti uzeti u obzir.

Natalia Zaborovska

Natalia Zaborovska

Group Head of International

T +372 5824 3096