Osiguranje direktora i službenika (D&O) štiti menadžere kompanije i članova uprave od finansijskih gubitaka kao rezultat njihove stroge lične odgovornosti ako su odgovorni u pisanoj formi od strane partnera, akcionara, poverilaca i klijenata. Ova vrsta osiguranja prvenstveno pruža pokriće protiv potraživanja odgovornosti prema građanskom pravu. Organi upravljanja i nadzora preduzeća su odgovorni prema sopstvenom preduzeću (interna odgovornost) i prema trećim licima (spoljna odgovornost).

Zainteresovani za naše usluge?

Mi govorimo jezikom naših klijenata.

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17