U mnogim oblastima privrede, posebno u građevinarstvu – u najširem smislu reči, sistemskoj proizvodnji, mašinama itd., uobičajena je praksa da klijenti traže obezbeđenje ili depozit od svojih poslovnih partnera u zamenu za dodelu ugovora. Ovo može biti u obliku obveznica ili garancija koje obično izdaje glavna banka.

Specijalizovana osiguravajuća društva mogu se posmatrati kao alternativni dobavljač rešenja za mnoge kompanije, jer obveznice/garancije mogu biti veoma korisna dopuna likvidnosti kompanije.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12