Za uspešno funkcionisanje jedne kompanije nisu važni samo kapital, znanje I kompetentni zaposleni. Glavni faktor uspeha je adekvatna zaštita od najrazličitijih rizika. Finansijske posledice usled štete na imovini, opremi, mašinama I zalihama mogu ugroziti opstanak kompanije.

Često se štete ne mogu sanirati odmah. Rezultat je ograničeno ili onemogućeno poslovanje što dovodi do gubitka profita dok su I dalje prisutni fiksni troškovi zakupnine, plata zaposlenih i sl. Osiguranje prekida rada vas štiti od finansijskih gubitaka, tako što nadoknađuje se fiksne troškove poslovanja i poslovnu dobit

Nathalie Vantieghem

Group Practice Leader Property & Engineering

T +43 664 96 24 048