Uprkos implementaciji sigurnosnih mera I organizaciji poslovnih procedura, greške se dešavaju kada su ljudi na poslu. Kako bi se izbegle situacije koje mogu ugroziti opstanak kompanije, preporučujemo ugovaranje sveobuhvatnog osiguranja od odgovornosti.

Thomas Herndlhofer

Practice Leader Liability

T +43 664 822 20 59