Zaštitite svoju kompaniju od gubitaka usled dugovanja.

Blagovremeno oslobađanje kapitala vezanog za potraživanja od kupaca direktno utiče na likvidnost i profitabilnost preduzeća. Što je veći gubitak, veći je uticaj na vašu kompaniju. Naše stručno razumevanje kreditnog i političkog rizika omogućava našim klijentima da obezbede rast. Našim klijentima isporučujemo rešenje za osiguranje trgovinskih kredita koje najbolje odgovara njihovom poslovanju kako bismo minimizirali ili čak eliminisali njihove trgovinske rizike.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 5 04 04 280