Kako bismo se najbolje prilagodili našim klijentima, uspostavili smo posebnu nezavisnu kompaniju za risk konsalting industrijskih preduzeća u oblasti rizika u poslovanju u Austriji. Usled dinamične prirode profila rizika naših klijenata i postojećih izazova na tržištu osiguranja, naše risk konsalting usluge nastavljaju da dobijaju na važnosti.

Godišnje realizujemo oko 300 projekata u čitavom spektru konsaltinga rizika preduzeća sa fokusom na operativne rizike.

Zainteresovani za naše usluge?

Nudimo proaktivno i nezavisno savetovanje o upravljanju rizicima.

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 5 04 04 – 160