Poistenie vždy bolo pre energetické spoločnosti najefektívnejším nástrojom na prenos rizika. Je to nákladovo efektívny spôsob ako nahradiť kapitál, chrániť peňažný tok, uľahčiť financovanie a zachovať dôveru investorov.

GrECo vytvára a dodáva na mieru šité riešenia na riadenie rizík pre etablované spoločnosti, ako aj pre rýchlo rastúce nové podnikateľské subjekty.

Pawel Kowalewski

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +48 507 085 066