Poistenie vždy bolo pre energetické spoločnosti najefektívnejším nástrojom na prenos rizika. Je to nákladovo efektívny spôsob, ako nahradiť kapitál, chrániť peňažný tok, uľahčiť financovanie a zachovať dôveru investorov.

Pawel Kowalewski

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +48 507 085 066

Máte záujem o našu službu?

Máme rozsiahle medzinárodné skúsenosti v celom hodnotovom reťazci procesu riadenia rizík.