Poistenie pre energetické spoločnosti bolo vždy najefektívnejším nástrojom na prenos rizika. Je to nákladovo efektívny spôsob, ako nahradiť kapitál, chrániť peňažné toky, uľahčiť financovanie a udržať dôveru investorov.

V oblasti riadenia rizík vytvárame a dodávame etablovaným spoločnostiam, ako aj novým, rýchlo rastúcim podnikateľským subjektom riešenia šité na mieru.

Pawel Kowalewski

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +48 507 085 066