Finančné inštitúcie sú vystavené mnohým rizikám, ktoré v najhoršom prípade môžu ohroziť ich samotnú existenciu. Nesprávne rady alebo neadekvátne upozornenia na riziká v predajných brožúrach pre finančné produkty môžu viesť ku kumulatívnym stratám a ovplyvniť mnohých klientov. Najdôležitejšie poistné zmluvy v tejto oblasti sa týkajú finančných položiek. Zahŕňajú aj väčšinu poistiteľných rizík pre banky. Straty v tejto oblasti môžu mať obrovský dopad na súvahu.

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17