Poľnohospodárstvo je dôležitým východiskovým bodom potravinového reťazca v každej spoločnosti. Jeho finančná odolnosť je veľmi dôležitá pre ďalšie spracovanie a distribúciu potravín. Preto má riadenie rizík v poľnohospodárstve veľký sociálny význam.

Našimi klientmi v oblasti poľnohospodárstva sú:

  • Poľnohospodári pestujúci poľné plodiny
  • Sady a vinice
  • Chovatelia hospodárskych zvierat a plnokrvného dobytka
  • Rybolov
  • Výrobcovia a dodávatelia osív, hnojív a chemikálií
  • Výrobcovia a distribútori poľnohospodárskych strojov
  • Poľnohospodárski obchodníci a logistici
  • Ostatné spoločnosti, ktoré poskytujú služby pre poľnohospodársky priemysel
  • Lesníctvo a spracovanie dreva

Máte záujem o naše služby?

S našimi klientmi hovoríme rovnakým jazykom!

Čo hovoria naši klienti

“Odborníci spoločnosti GrECo sú k dispozícii pri každej malej obave a na naše otázky odpovedajú okamžite. Obrovské úspory na našich poistných zmluvách sú čerešničkou na torte.

Matthias-Heinzel GrECo Group client

Matthias Heinze

General Manager at F.G. Rákó

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211