Pre úspešné fungovanie spoločnosti je dôležitý nielen kapitál, ale aj know-how a kompetentní zamestnanci. Dôležitým faktorom úspechu je primeraná ochrana spoločnosti pred rôznymi rizikami. Finančné dôsledky ako straty na majetku, zariadeniach, strojoch a zásob môžu ohroziť existenciu spoločnosti.

A keď nie je možné za škody získať okamžité plnenie, môže vzniknúť negatívny dopad obmedzením alebo prerušením prevádzky. V praxi to znamená výpadok príjmov, pričom fixné náklady na nájomné, mzdy a odvody pretrvávajú. Poistenie prerušenia prevádzky Vás chráni pred finančnými stratami tým, že nahrádza chýbajúce marže a stratu zisku.

Nathalie Vantieghem

Group Practice Leader Property & Engineering

T +43 664 96 24 048