Globálna expanzia spoločnosti ponúka mnoho príležitostí, ale zahŕňa aj niekoľko rizík. So vstupom a rastom na nové trhy vznikajú nové výzvy aj v oblasti riadenia rizík a poistenia. Je potrebné zohľadniť miestnu právnu situáciu, napríklad povinné poistenie, dane alebo licenčné povinnosti, ale aj jazykové bariéry alebo osobitné požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Natalia Zaborovska

Natalia Zaborovska

Group Head of International

T +372 5824 3096