V mnohých oblastiach hospodárstva, najmä v stavebníctve – v najširšom zmysle slova, vo výrobe rôznych systémov, strojov atď., je bežnou praxou, že klienti požadujú od svojich obchodných partnerov zábezpeku alebo zálohu pri uzatvorení zmluvy. Môže to byť vo forme poistných záruk alebo záruk, ktoré zvyčajne poskytuje banka.

Špecializované poisťovne možno považovať za alternatívneho poskytovateľa riešení pre mnohé spoločnosti, pretože záruky vystavené poisťovňami môžu byť veľmi užitočným doplnkom likvidity spoločnosti.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12