Aby sme čo najlepšie vyhoveli požiadavkám našich klientov, založili sme špeciálnu dcérsku spoločnosť pre rizikové poradenstvo, rizikové inžinierstvo a poradenstvo v oblasti riadenia škôd. Vzhľadom na dynamicky sa meniace rizikové profily našich klientov a existujúce výzvy poistného trhu, naše služby v oblasti rizikového inžinierstva a poradenstva naďalej získavajú na dôležitosti.

Ročne realizujeme okolo 300 projektov v celom spektre rizikového poradenstva podnikových rizík so zameraním na operačné riziká.

Máte záujem o našu službu?

Ponúkame proaktívne a nezávislé poradenstvo v oblasti riadenia rizík.

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 5 04 04 – 160