Správa poistných udalostí je jednou z našich základných činností, najmä pokiaľ ide o komplikované alebo veľké škody. Pritom sa snažíme dosiahnuť úspešné, rýchle a spravodlivé výsledky. Našim cieľom je zabezpečiť, aby naši klienti dostávali plnenia v súlade s ustanoveniami poistných zmlúv. Spájame všetky naše zdroje, aby sme našich klientov podporili hneď po vzniku škody.

Najlepší vo svojom odbore – GrECo tím pre likvidáciu poistných udalostí: Komplexné a závažné poistné udalosti najlepšie spravuje náš tím pre komplexné riešenie škôd. V prípade vzniknutých škôd  je určený konkrétny manažér, ktorý je zodpovedný za celú správu a riadenie likvidácie poistných udalostí. V závislosti od špecifík konkrétneho prípadu kombinujeme najvhodnejšie zdroje GrECo s tímom pre riešenie škôd.

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 664 883 805 04