Zaistenie (nazývané aj cesia) je presun rizík z poistenia na zaistenie. Zaistenie je tiež chápané ako zmluva medzi poisťovňami, v ktorej časť pôvodných rizík prevzatých primárnym poisťovateľom alebo zaisteným, je postúpená jednému alebo viacerým zaisťovateľom za odplatu.

Zviadi Vardosanidze

General Manager GrECo Specialty

T +43 664 962 39 04