Ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov je pre mnohé spoločnosti najvyššou prioritou. Atraktivita zamestnávateľa už dávno nie je reprezentovaná (iba) košíkom ovocia na každý deň. Silná značka zamestnávateľa je postavená na pohode zamestnancov a perspektíve do budúcnosti.

Preslava Gencheva joins GrECo

Preslava Gencheva

Deputy Group Practice Leader Health & Benefits