Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov (D&O) chráni manažérov spoločností a dozorné orgány pred finančnými stratami v dôsledku ich objektívnej osobnej zodpovednosti, ak sú nárokované kompenzácie za preukázateľné chyby zo strany partnerov, akcionárov, veriteľov a klientov. Poskytuje predovšetkým krytie proti nárokom zo zodpovednosti podľa občianskeho práva. Riadiace a dozorné orgány spoločnosti sú zodpovedné voči vlastnej spoločnosti (vnútorná zodpovednosť) a voči tretím osobám (vonkajšia zodpovednosť).

Máte záujem o naše služby?

S našimi klientmi hovoríme rovnakým jazykom.

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17