Finančne institucije so izpostavljene številnim tveganjem, ki lahko v najslabšem primeru ogrozijo celo njihov obstoj. Napačni nasveti ali neustrezna opozorila o tveganjih v prodajnih brošurah za finančne produkte lahko privedejo do kumulativnih izgub in prizadenejo številne stranke. Najpomembnejše pogodbe vsebujejo tudi večino zavarovalnih rizikov za banke. Izgube na tem področju imajo lahko velik vpliv na bilanco stanja.

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17

Boštjan Mehle

Practice Leader Financial Lines

T +386 (0) 41 397 467