Zavarovanje odgovornosti vodilnega kadra (v zavarovalniškem žargonu „D&O“, kratko za „Directors and Officers“) ščiti vodilne osebe podjetja in nadzorne organe pred finančnimi izgubami, ki nastanejo kot posledica njihove stroge osebne odgovornosti, če jih pisno obtožijo partnerji, delničarji, upniki ali stranke. Predvsem krije stroške postopkov iz odškodninske odgovornosti po civilnem pravu. Uprava in nadzorni organi podjetja nosijo odgovornost tako do lastnega podjetja kot tudi do tretjih oseb.

Vas zanimajo naše storitve?

Govorimo isti jezik kot vi.

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17

Boštjan Mehle

Practice Leader Financial Lines

T +386 (0) 41 397 467