Na številnih področjih gospodarstva, zlasti v gradbeništvu, je običajna praksa, da stranke od svojih poslovnih partnerjev zahtevajo instrument jamstva v zameno za oddajo naročila. Najbolj znana je bančna garancija, a še zdaleč ni edina. Kavcijsko zavarovanje je enakovredna alternativa.

Specializirane zavarovalnice se lahko obravnavajo kot alternativni ponudnik rešitev za mnoga podjetja, saj so lahko njihova zavarovanja zelo koristno dopolnilo likvidnosti podjetja.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12

Ana Naranča

Specialistka za zavarovanje terjatev

T+386 (0) 40 238 843