Za uspešno poslovanje podjetja ni pomemben le kapital, ampak tudi znanje in izkušnje ter usposobljen kader. Pomemben dejavnik uspeha je ustrezna zaščita podjetja pred različnimi nevarnostmi. Finančne posledice izgube lastnine, opreme, strojev in zalog lahko ogrozijo sam obstoj podjetja.

In ko škode ni mogoče odpraviti takoj, pride do omejitve ali celo prekinitve poslovanja. V praksi to pomeni izgubo dohodka, medtem ko fiksni stroški za najemnino, plače in dajatve ostanejo nespremenjeni. Zavarovanje za primer prekinitve poslovanja vas ščiti pred finančno izgubo in nadomesti manjkajoče marže in izgubljeni dobiček.

Nathalie Vantieghem

Group Practice Leader Property & Engineering

T +43 664 96 24 048

Jurij Rožej

Account Manager

T +386 (0) 51 626 195