Uspešno reševanje škodnih primerov – predvsem kompleksnih in velikih škod – je ena naših temeljnih kompetenc. Pomoč strankam pri tem, da zavarovalnice izpolnijo zaveze iz zavarovalne pogodbe, je tista ključna podpora, ki je boste deležni samo pri nas. Združujemo vse svoje moči, da svojim strankam zagotovimo hitre in poštene rezultate.

Najboljši v svojem razredu – Ekipa Complex Claims : Zapletene in večje škodne primere obravnava naša ekipa Complex Claims. V primeru škode imenujejo ustreznega upravitelja, ki vodi celoten postopek reševanja primera. Glede na specifiko posameznega primera v ekipo za kompleksne škode dodatno vključimo najprimernejše strokovnjake družbe GrECo.

Michael Brunner

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 5 04 04 – 160

Damir Pelak

Generalni direktor

T+386 (0) 40 875 066