Poljoprivreda je važna polazna točka lanca opskrbe hranom u svakom društvu. Njegova financijska otpornost vrlo je važna za daljnju preradu i distribuciju hrane. Stoga je upravljanje rizicima u poljoprivredi od velike društvene važnosti.

Naši klijenti u poljoprivredi su:

  • Ratari
  • Voćnjaci i vinogradi
  • Uzgajivači stoke
  • Ribari
  • Proizvođači i dobavljači sjemena, gnojiva i kemikalija
  • Proizvođači i distributeri poljoprivrednih strojeva
  • Poljoprivredni trgovci i logistika
  • Ostala poduzeća koja pružaju usluge poljoprivrednoj industriji
  • Šumarstvo i prerada drva

Zainteresirani za naše usluge?

Govorimo jezikom naših klijenata!

Što naši klijenti kažu

„Za svaku najmanju nedoumicu GrECo stručnjaci su na raspolaganju, a na naša pitanja brzo odgovaraju. Enormne uštede na našim policama osiguranja su šlag na tortu.

Matthias-Heinzel GrECo Group client

Matthias Heinze

General Manager at F.G. Rákó

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211