Savjetujemo i podržavamo mnoge renomirane klijente u području zrakoplova, zračnih luka i uzletišta, ATC-a, održavanja i proizvodnih operacija, kao i svih drugih povezanih rizika.

Kontaktirajte našu namjensku telefonsku liniju!

Dostupni smo 24/7.

Ilse Konheisner-Holub

Group Practice Leader Aviation

Hotline available 24/7: +43 5 04 04 200

Zainteresirani za naše usluge?

Savjetujemo i podržavamo mnoge renomirane klijente u području zrakoplova, zračnih luka i uzletišta, ATC-a, održavanja i proizvodnih operacija, kao i svih drugih povezanih rizika.