Kako bismo najbolje zadovoljili naše klijente, osnovali smo posebnu podružnicu za savjetovanje o riziku, inženjering rizika i savjetovanje o kontroli gubitaka. Zbog dinamičnih promjena profila rizika naših klijenata i postojećih izazova na tržištu osiguranja, naše usluge inženjeringa rizika i savjetovanja i dalje dobivaju na važnosti.

Godišnje provodimo oko 300 projekata u cijelom spektru savjetovanja o rizicima poduzeća s fokusom na operativne rizike.

Zainteresirani za naše usluge?

Nudimo proaktivno i neovisno savjetovanje o upravljanju rizicima.

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 5 04 04 – 160