Globalno širenje tvrtke nudi mnoge mogućnosti, ali uključuje i nekoliko rizika. Ulaskom i rastom na nova tržišta, novi izazovi se javljaju i u području upravljanja rizicima i osiguranja. Moraju se uzeti u obzir lokalna pravna situacija, na primjer, obvezno osiguranje, porezi ili obveze licenciranja, ali i jezične barijere ili posebni zahtjevi vezani za usklađenost.

Related Solutions

Roland Litzinger

Head of International Business GrECo Austria

T +43 664 210 50 13