Reasürans (oturum olarak da adlandırılır), risklerin sigortadan reasüransa aktarılmasıdır. Reasürans, sigorta şirketleri arasında, birincil sigortacı tarafından üstlenilen veya reasüre edilen orijinal risklerin bir kısmının ücret karşılığında bir veya daha fazla reasüröre devredildiği bir sözleşme olarak da görülür.

Zviadi Vardosanidze

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +43 664 962 39 04