Ние съветваме и подкрепяме много известни клиенти в областта на въздухоплавателните средства, летища, КВД, поддръжката и производствените операции, както и всички други свързани рискове.

Свържете се с нашата специална гореща линия!

Нашата специална гореща линия е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата: +43 5 04 04 200

Ilse Konheisner-Holub

Group Practice Leader Aviation

Hotline available 24/7: +43 5 04 04 200

Interested in our service?

We advise and support many renowned clients in the areas of aircraft, airports and airfields, ATC, maintenance and manufacturing operations, as well as all other associated risks.