Застраховката е най-ефективният инструмент за прехвърляне на риск за енергийните компании. Това е рентабилният начин за замяна на капитала, защита на паричния поток, улесняване на финансирането и поддържане на доверието на инвеститорите.
 
Ние създаваме и доставяме индивидуални решения за управление на риска на съществуващи компании, както и на бързо развиващи се нови предприемачи.

Pawel Kowalewski

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +48 507 085 066