Финансовите институции са изложени на множество рискове, които в най-лошия случай могат да застрашат самото им съществуване. Грешен съвет или неадекватни предупреждения за риск в търговските брошури за финансови продукти могат да доведат до кумулативни загуби и да засегнат много клиенти. Най-важните политики в тази област са свързани с финансовите линии. Те също така включват по-голямата част от застраховаемите рискове за банките. Загубите в тази област могат да имат огромни последици за баланса.

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17