От операции с целулоза и хартия до лесовъди/оператори на оборудване за прибиране на реколтата, както и оператори на дъскорезници, ние се ангажираме да окажем положително въздействие върху вашия бизнес. Независимо от вида, сложността или размера на операцията, ние можем да допринесем ефективно за управлението и минимизирането на вашите рискове.

Какво казват нашите клиенти

„Устойчивостта е нашият основен приоритет и водещият принцип, който прилагаме и към нашите бизнес партньори. GrECo се доказа отново и отново като солиден австрийски семеен бизнес и стабилен дългосрочен партньор”

Georg Schöppl

Georg Schöppl

Board Member Finances
and Real Estate at ÖBf

Roland Litzinger

Head of International Business GrECo Austria

T +43 664 210 50 13