Производството на храни, логистиката и дистрибуцията са в основата на защитата на храните за всяко общество. Въпреки всяка криза, независимо дали е политическа, икономическа или пандемия, предприятията в тази индустрия в крайна сметка играят доста важна роля навсякъде.

Какво казват нашите клиенти

„GrECo изглежда разполагаше с всички необходими инструменти за занаята. Финансовата и структурната оптимизация на нашите застрахователни програми и местната подкрепа както от Инсбрук, така и от Ландек наистина ме убедиха“.

Karl Christian Handl

Karl Christian Handl

Managing Director at Handl Tyrol

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211