Нашата практика за недвижими имоти е в челните редици на предоставянето на решения за застраховки на конкурентни цени за единични активи и портфейли от недвижими имоти. С изчерпателни формулировки и превъзходен достъп до застрахователи в региона на ЦИЕ и международните пазари, ние помагаме на мениджърите на активи и инвеститорите в имоти да създават стойност.

Richard Krammer

Group Practice Leader Construction & Real Estate

T +43 5 04 04 119

Interested in our service?

Our Construction Practice is a specialized advising and broking unit dedicated to real estate insurance solutions.