Селското стопанство е важна отправна точка на веригата за доставка на храни във всяко общество. Неговата финансова устойчивост е много важна за по-нататъшната обработка и дистрибуция на храната. Ето защо управлението на риска в селското стопанство е от голямо социално значение.

Нашите клиенти в селското стопанство са

  • Земеделски производители на полски култури
  • Овощни градини и лозя
  • Животновъди
  • Рибари
  • Производители и доставчици на семена, торове и химикали
  • Производители и дистрибутори на селскостопанска техника
  • Агротърговци и логистика
  • Другите компании, които обслужват селскостопанската индустрия
  • Горско стопанство и дървообработване

Интересувате ли се от нашата услуга?

Ние говорим на един език с нашите клиенти!

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211