Доверен партньор за вашето застраховане

Повече от 95 години нашите клиенти могат да се облегнат и да се отпуснат. Те се довериха на нашите решения и услуги, знаейки, че техните служители, оперативни и финансови рискове са на сигурно място. Съветите и препоръките, които даваме, са комбинация от високоспециализирано, национално и международно ноу-хау, многоезични екипи и ефективна оценка на риска, която взема предвид местните изисквания. Ние предвиждаме нуждите на нашите клиенти и даваме съвети проактивно. Клиентите на GrECo могат да разчитат на дългосрочна поддръжка с измерима добавена стойност.