Застраховката е и е била най-ефективният инструмент за прехвърляне на риск за енергийните компании. Това е икономически ефективен начин за замяна на капитала, защита на паричния поток, улесняване на финансирането и поддържане на доверието на инвеститорите.

Pawel Kowalewski

Practice Leader Power & Renewables Division

T +48 507 085 066

Интересувате се от нашите услуги?

Имаме обширен международен опит в цялата верига на стойността на процеса на управление на риска.