В много сфери на икономиката, особено в строителството – в най-широкия смисъл на думата, производство на системи, машини и т.н., е обичайна практика клиентите да изискват обезпечение или депозити от своите бизнес партньори в замяна на възлагането на договор. Това може да бъде под формата на облигации или гаранции, които обикновено се издават от банката главна.

Специализираните застрахователни компании могат да се разглеждат като доставчик на алтернативни решения за много компании, тъй като облигациите/гаранциите могат да бъдат много полезно допълнение към ликвидността на една компания

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12