Карго застраховката ви предпазва от финансови загуби поради повреден или изгубен товар. То ви изплаща сумата, за която сте застраховани, ако на вашия товар се случи покрито събитие. И тези обхванати събития обикновено са природни бедствия, катастрофи с превозни средства, изоставяне на товари, отказ от митницата, военни действия и пиратство. Карго застраховката е като всяка друга застраховка – вие се защитавате за деня, в който се случи неочакваното.

Нашите клиенти варират от някои от най-големите световни групи за търговия и мърчандайзинг на меки и биогорива.

Kristo Ristikivi

Group Practice Leader Cargo

T+372 506 9809