За да отговорим най-добре на нашите клиенти, създадохме специално дъщерно дружество за консултиране на риска, инженеринг на риска и консултации за контрол на загубите. Поради динамично променящите се рискови профили на нашите клиенти и съществуващите предизвикателства на застрахователния пазар, нашите услуги в областта на рисковия инженеринг и консултиране продължават да придобиват все по-голямо значение.

Изпълняваме около 300 проекта годишно в целия спектър от рискови консултации на корпоративните рискове с фокус върху оперативните рискове.

Интересувате ли се от нашата услуга?

Предлагаме проактивни и независими консултации за управление на риска

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 5 04 04 – 160