Застраховането на превозни средства вече не е просто въпрос на намиране на най-евтиния доставчик, а се е превърнало в специализиран пазар на обработка поради автоматизацията на застраховането. Не всяко застрахователно дружество може да покрие всички рискове. За автопарка се нуждаете от правилния партньор, който предлага най-доброто решение за изготвяне на договори и обработка на претенции.

Abad_Garcia_Jose

Luis Abad Garcia Jose

Competence Center Manager Motor

T +43 664 888 447 99