За успешното функциониране на една фирма е важен не само капиталът, но и ноу-хауто и компетентните служители. Основен фактор за успеха е адекватната защита на фирмата от различни експозиции. Финансовите последици от загуба на имущество, оборудване, машини и запаси могат да застрашат съществуването на една компания.

И когато щетите не могат да бъдат възстановени веднага, те водят до ограничена или деактивирана операция. На практика това означава загуба на печалба, докато фиксираните разходи за наем, заплати и такси продължават. Застраховката срещу прекъсване на дейност ви предпазва от финансови загуби, като замества липсващите маржове и загубата на печалба.

Nathalie Vantieghem

Group Practice Leader Property & Engineering

T +43 664 96 24 048