Глобалното разрастване на една компания предлага много възможности, но включва и няколко риска. С навлизането и растежа на нови пазари възникват нови предизвикателства и в областта на управлението на риска и застраховането. Трябва да се вземат предвид местната правна ситуация, например задължителна застраховка, данъци или лицензионни задължения, но също и езикови бариери или специални изисквания за съответствие.

Roland Litzinger

Head of International Business GrECo Austria

T +43 664 210 50 13