Застраховката на директорите и служителите защитава мениджърите на компаниите и надзорните органи срещу финансови загуби в резултат на тяхната стриктна лична отговорност, ако са държани отговорни в писмен вид от партньори, акционери, кредитори и клиенти. Основно осигурява покритие срещу искове за отговорност по гражданското право. Управителните и надзорните органи на дружеството носят отговорност спрямо собственото си дружество (вътрешна отговорност) и пред трети страни (външна отговорност).

Интересувате ли се от нашата услуга?

Ние говорим на един език с нашите клиенти!

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17