Презастраховането е прехвърлянето на рисковете от застраховане към презастраховане. Презастраховането също се разглежда като договор между застрахователни компании, в който част от първоначалните рискове, поети от основния застраховател или презастраховане, се преотстъпва на един или повече презастрахователи срещу възнаграждение.

Zviadi Vardosanidze

General Manager GrECo Specialty

T +43 664 962 39 04